Skip to content

Een baan voor de klas

Voor de klas staan kan bij ons op verschillende manieren.

Docent bij Gilde Opleidingen

Hoe is het om docent te zijn binnen Gilde Opleidingen?

Docent

Als docent is je primaire taak natuurlijk het lesgeven. Maar daarnaast doe je nog meer. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan speciale projecten, of je gaat met de studenten op excursie. Je bent altijd op zoek naar invalshoeken om kennis en vaardigheden zo goed mogelijk over te brengen op je studenten. Om als docent in het mbo te werken heb je een lesbevoegdheid nodig. Als je wél de vakinhoudelijke kennis in huis hebt maar geen lesbevoegdheid dan kom je misschien in aanmerking om als zij-instromer aan de slag te gaan.Instructeur

Als instructeur beschik je over veel kennis van en ervaring in jouw vakgebied en begeleid je studenten bij het uitvoeren van opdrachten, waarbij de nadruk ligt op praktijkvaardigheden. Wil je instructeur worden, beschik je nog niet over pedagogisch-didactische vaardigheden maar heb je wel een mbo-diploma? Dan kun je in aanmerking komen voor een opleidingstraject.Vrijwilliger

Als vrijwilliger heb je affiniteit met het onderwijs en met onze mbo-studenten en vervul je een verantwoordelijke en afwisselende taak. Bijvoorbeeld als toezichthouder tijdens examens, door gastlessen te geven of als simulatiepatiënt voor onze studenten Zorg en Welzijn.

Je lesbevoegdheid halen

Wil je graag docent worden, heb je de vakinhoudelijke kennis en een mbo-diploma, maar nog geen onderwijsbevoegdheid? Dan is het mogelijk om via een zijweg docent te worden. Dat gaat middels een geschiktheidsonderzoek en een opleiding. Deze opleiding kan door ons geheel of gedeeltelijk worden betaald. Uit het geschiktheidsonderzoek kan blijken dat je direct voor de klas kunt. Dan volg je een bijscholing om je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) te behalen. Kun je nog niet direct voor de klas? Dan volg je een lerarenopleiding. Na een periode van maximaal twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Slaag je daarvoor, dan krijg je een getuigschrift en ben je een volledig bevoegd leraar.

Wil je meer informatie over werken in het MBO? Neem dan een kijkje op deze website: https://www.mbodocentinlimburg.nl/

Ondersteunende diensten

Bij Gilde Opleidingen is het ondersteunende personeel net zo onmisbaar als de docenten. Zij zorgen ervoor dat alles rondom het onderwijs en de bedrijfsvoering uitstekend geregeld en uitgevoerd wordt. Het zijn professionals op het gebied van bijvoorbeeld ICT, HR, communicatie, administratie, facilitaire zaken, huisvesting en financiën.