Een baan voor de klas

Voor de klas staan kan bij ons op verschillende manieren.

Docent

Als docent is je primaire taak natuurlijk het lesgeven. Maar daarnaast doe je nog meer. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan speciale projecten, of je gaat met de studenten op excursie. Je bent altijd op zoek naar invalshoeken om kennis en vaardigheden zo goed mogelijk over te brengen op je studenten. Om als docent in het mbo te werken heb je een lesbevoegdheid nodig. Als je wél de vakinhoudelijke kennis in huis hebt maar geen lesbevoegdheid dan kom je misschien in aanmerking om als zij-instromer aan de slag te gaan.

Instructeur

Als instructeur beschik je over veel kennis van en ervaring in jouw vakgebied en begeleid je studenten bij het uitvoeren van opdrachten, waarbij de nadruk ligt op praktijkvaardigheden. Wil je instructeur worden, beschik je nog niet over pedagogisch-didactische vaardigheden maar heb je wel een mbo-diploma? Dan kun je in aanmerking komen voor een opleidingstraject.

Vrijwilliger

Als vrijwilliger heb je affiniteit met het onderwijs en met onze mbo-studenten en vervul je een verantwoordelijke en afwisselende taak. Bijvoorbeeld als toezichthouder tijdens examens, door gastlessen te geven of als simulatiepatiënt voor onze studenten Zorg en Welzijn.

Bekijk hoe docent Kristel Gubbels het verschil maakt voor haar studenten.

Ondersteunende functies

Bij Gilde Opleidingen is het ondersteunende personeel net zo onmisbaar als de docenten. Zij zorgen ervoor dat alles rondom het onderwijs en de bedrijfsvoering uitstekend geregeld en uitgevoerd wordt. Het zijn professionals op het gebied van bijvoorbeeld ICT, HR, communicatie, administratie, facilitaire zaken, huisvesting en financiën.

Je lesbevoegdheid halen

Wil je graag docent worden, heb je de vakinhoudelijke kennis en een mbo-diploma, maar nog geen onderwijsbevoegdheid? Dan is het mogelijk om via een zijweg docent te worden. Dat gaat middels een geschiktheidsonderzoek en een opleiding. Deze opleiding kan door ons geheel of gedeeltelijk worden betaald. Uit het geschiktheidsonderzoek kan blijken dat je direct voor de klas kunt. Dan volg je een bijscholing om je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) te behalen. Kun je nog niet direct voor de klas? Dan volg je een lerarenopleiding. Na een periode van maximaal twee jaar leg je een bekwaamheidsonderzoek af. Slaag je daarvoor, dan krijg je een getuigschrift en ben je een volledig bevoegd leraar. Kijk hier voor meer informatie.

Lerarenregister

Het lerarenregister is een beroepsregister voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo-onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Docenten die hierin staan ingeschreven laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn én hun professionele ontwikkeling bijhouden. Het gaat om een online register op www.registerleraar.nl.

In de visie van Gilde Opleidingen werken bij ons professionele, toekomstgerichte mensen die zich willen blijven ontwikkelen. Docenten die garant staat voor de kwaliteit van hun lessen. Via het lerarenregister is dat voor iedereen zichtbaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze docenten zich hier inschrijven.

Eigentijds leren

Iedereen leert op zijn eigen manier. De ene student doet veel kennis op uit een theorieboek, de ander leert door te doen. Beroepen veranderen voortdurend, en daarmee ook wat werkgevers van jonge vakprofessionals vragen. Daarom maken we binnen Gilde Opleidingen zoveel mogelijk gebruik van eigentijdse lesmethodes. En dat is veel meer dan alleen de klassieke situatie waarbij de docent voor de klas staat. Onze docenten kunnen ook coachend bezig zijn. Een mooi voorbeeld is onze pilot high impact learning.

Samen met het bedrijfsleven

Als opleidingsinstantie proberen wij zoveel mogelijk samen met het bedrijfsleven onze opleidingen vorm te geven.

We willen dat deze goed aansluiten bij de daadwerkelijke beroepspraktijk, dus dat onze studenten precies dat leren dat straks relevant is in hun werk. In allerlei samenwerkingsverbanden denken en werken bedrijven met ons mee.

Een bijzondere vorm hiervan zijn de Centra voor Innovatief Vakmanschap. Bijvoorbeeld CIVIL: Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg. Het centrum zet activiteiten op die ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de installatietechniek.

Verder ziet het CIVIL toe op de doorlopende leerlijn en kennisdeling van vo-mbo-hbo. Dit wordt mogelijk gemaakt door een verregaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Ook is er het Centrum Logistiek Vakmanschap (CLV). Noord- en Midden-Limburg is dé logistieke hotspot van Nederland. Vanuit het bedrijfsleven is er een grote vraag naar goedgeschoolde logistieke vakmensen. Meer dan vijftien logistieke dienstverleners uit de regio bouwen in het CLV samen met het onderwijs aan de juiste scholing voor deze mensen, en samen proberen we jongeren te interesseren voor deze razend interessante branche.

Wil je geen vacature missen?

Stel je eigen vacaturemelding in en mis geen nieuwe vacatures die voor jou interessant zijn.

Privacyvoorwaarden

Gilde Opleidingen gebruikt de door jou verstrekte gegevens om je sollicitatie af te handelen of om je vacatures toe te sturen. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Gildeopleidingen ter beschikking gesteld. Wij trekken geen referentie na zonder daar eerst toestemming aan jou voor te vragen. 

Gerichte sollicitatie
We bewaren je gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode. Als de vacature vervuld is, worden binnen twee maanden je gegevens verwijderd. In sommige gevallen vragen we je of we je gegevens in portefeuille mogen houden. Als je dat toestaat, staan je gegevens één jaar in onze sollicitantenbank. Wij kunnen je dan eventueel benaderen voor een vacature. Na een jaar worden je gegevens verwijderd.

Open sollicitatie
We bewaren je gegevens gedurende een jaar. Na dit jaar worden je gegevens verwijderd. 

Als je bij ons solliciteert ga je automatisch met deze voorwaarden akkoord.

Sluiten

Bedankt voor je sollicitatie!

We hebben je sollicitatie goed ontvangen. Je krijgt van ons per mail een bevestiging daarvan, plus jouw persoonlijke inloggegevens voor onze vacaturesite.

Sluiten

Je bent aangemeld voor de job alert

Leuk dat je interesse hebt in een baan bij Gilde Opleidingen! Zodra er bij ons een vacature ontstaat die past bij wat jij zoekt krijg je van ons een mailtje.

Sluiten