Gilde Opleidingen - Twee leden voor de Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen
Overslaan naar content

Twee leden voor de Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen

Remote
 • Noord- en Midden-Limburg, Limburg, Nederland
Dienst Bestuursbureau

Functieomschrijving

Ben jij in het bezit van bestuurlijke ervaring en bekend met de financiële wereld en of/ het maatschappelijk werkveld? Herken je jezelf ook als een strategisch georiënteerde gesprekspartner die flexibel inzetbaar is? We zijn op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden voor onze raad van toezicht, met hart voor het onderwijs in de regio en een frisse blik op de positie van Gilde Opleidingen daarin.


Over Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen is dé regionale scholingspartner in Midden- en Noord-Limburg voor jongeren en volwassenen die leren voor een beroep en de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Bij Gilde Opleidingen leiden we mensen op voor werk wat er echt toe doet. Door studenten op te leiden van opticien tot timmerman of kok werken we elke dag aan onze missie: het ontwikkelen van vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de echte wereld. Met eigentijds en uitdagend onderwijs, verzorgd door inspirerende docenten en instructeurs, dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling, de maatschappelijke participatie en de participatie op de arbeidsmarkt. Met circa 11 locaties biedt Gilde Opleidingen kleinschalig onderwijs, in een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving. We werken vanuit de Strategische Visie 2021-2026 met de volgende ambities: Onderscheidend in studentenzorg, actieve partner in de regio en een duurzame en wendbare organisatie.


De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen voert zijn functie uit vanuit een sterke betrokkenheid. De visie op toezicht is het kompas voor het te voeren toezicht.

Vereisten

Algemene verantwoordelijkheden:

 • Je hebt hart voor het specifieke karakter en de maatschappelijk opdracht van Gilde Opleidingen, en onderschrijft de strategische richting van Gilde Opleidingen zoals beschreven in Strategische visie 2021-2026.
 • Je bent in staat de maatschappelijke ontwikkelingen inzichtelijk te maken en dit te vertalen naar voor het beroepsonderwijs relevante invalshoeken.
 • Je bent in staat om actief de dialoog aan te gaan en een autonoom oordeel te vormen over de vraagstukken die zich voordoen, hierop constructief kritisch te bevragen en te adviseren. Je weet de inbreng van anderen op waarde te schatten.
 • Je weet als adviseur van het bestuur de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie en bent rolvast.
 • Je bent een teamspeler, die handelt vanuit vertrouwen en in staat is relaties op te bouwen met de gemeenschap van Gilde Opleidingen.
 • Je hebt aantoonbaar het vermogen je in te leven in de belevingswereld van stakeholders, waaronder studenten, medewerkers, medezeggenschap en het bestuur. Datzelfde geldt voor externe stakeholders zoals de arbeidsmarkt en overheden.
 • Je focust bij de toezichthoudende rol niet alleen op wat achter ons ligt, maar meer en meer op het lerende in de toekomst. Je bent proportioneel in het willen beschikken over informatie, maakt onderscheid tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’.
 • Je bent bereid je opvattingen te toetsen aan die van anderen, durft als nodig bestaande patronen te doorbreken en investeert in reflectie en ontwikkeling.


Voor het profiel financiën:

 1. Je bent een toezichthouder met bestuurlijke ervaring in de volle breedte van het
  complexe financiële en bedrijfsvoering werkveld (o.a. Cybersecurity en ICT).
 2. Je hebt kennis en ervaring in het managen van financiële risico's, maakt deze bespreekbaar en bewaart de balans tussen focus op de risico’s en meedenken over ambities.
 3. Je bent in staat het gesprek met de accountant te voeren.

Voor het profiel maatschappelijke vraagstukken & zorg:

 1. Je bent een toezichthouder met bestuurlijke ervaring en kennis van relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder die in Limburg. Je weet wat dit betekent voor de werknemers van de toekomst en kunt die vertalen naar het beroepsonderwijs.
 2. Je bent op de hoogte van opgaven in onderwijs en in het bijzonder ven Leven Lang Ontwikkelen.
 3. Je hebt bij voorkeur ervaring met, en een visie op, de zorg en/ of de welzijnssector. Je bent hierop een sparringpartner en weet toekomstige ontwikkelingen in de zorg te duiden en te vertalen.


Betrokken en enthousiast?

Dan ben jij degene die wij zoeken! Verder voldoe je aan het volgende:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met de missie en het werkveld van Gilde Opleidingen en de doelgroep studenten.
 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met verandermanagement en ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Een, voor Gilde Opleidingen relevant netwerk op bestuurlijk en strategisch niveau.
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid en een actieve rol in de maatschappij.
 • Een stevige gesprekspartner en een teamplayer!


Dit doe je natuurlijk niet alleen!

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Elk lid wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar en kan herbenoemd worden voor nogmaals 4 jaar. Het eerste jaar wordt gezien als proefperiode. De RvT heeft jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad, het managementteam en, daar waar aan de orde, ook met externe belanghebbenden. Hiernaast is de RvT aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten binnen Gilde Opleidingen.


Wij bieden jou:

 • Bezoldiging conform de Wet Normering Topinkomens.
 • Een overeenkomst op basis van gemiddeld 1 dagdeel per week. Maar, je bent hierin flexibel! Het is belangrijk dat je mee kunt bewegen met piekmomenten.
 • Startdatum voor profiel Financiën: 1 juni 2024, bij herbenoeming na de eerste termijn mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn (maximaal 8 jaar).
 • Startdatum voor profiel Maatschappelijke vraagstukken en zorg: 1 november 2024, bij herbenoeming na de eerste termijn mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn (maximaal 7 jaar). Deze verkorte periode heeft te maken met de wens om tot een gespreid rooster van aftreden te komen.
 • De Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen hanteert een proefperiode van 1 jaar.


Heb je vragen?

Nieuwsgierig geworden? Wij vertellen je er graag meer over! Neem contact op met Angelique Haen, via telefoonnummer 06 820 663 23.


Kom toezicht houden!
Ben jij het nieuwe lid van de Raad van Toezicht die we zoeken? Solliciteer dan vóór 15 april 2024.


We houden je op de hoogte

Zodra je gesolliciteerd hebt, houden we je op de hoogte. De eerste gesprekken worden op 22 en 23 april 2024 gepland. De tweede gesprekken staan gepland op 14 mei 2024.


Remote
 • Noord- en Midden-Limburg, Limburg, Nederland
Dienst Bestuursbureau

of

Apply with Indeed onbeschikbaar