Skip to content

Hoofd ICT

Nederland, Limburg, RoermondDienst Bedrijfsvoering

Functieomschrijving

Dankzij jouw leidinggevende kwaliteiten bieden jouw medewerkers onze studenten en medewerkers een optimale leer- en werkomgeving


Wat ga je doen als Hoofd Informatietechnologie (ICT)?
Gilde Opleidingen is op zoek naar een hoofd ICT die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding aan de afdeling ICT binnen de onderwijsondersteunende dienst Bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van ICT gerelateerde zaken en voor informatiemanagement. Onze ideale kandidaat is een staat om een vertaling van strategische doelstellingen en beleid naar meerjarenbeleid en activiteiten- en afdelingsplannen voor de afdeling te maken en laat je hierbij adviseren door de experts binnen je afdeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van ICT- beleid en beleid m.b.t. informatiemanagement, afgestemd op de strategische doelstellingen van de dienst en de organisatie. Je adviseert de directeur Bedrijfsvoering op dit gebied. Je stuurt de uitvoering van de meerjarenplanning van de afdeling aan en stelt hiervoor een optimale werkverdeling op en je bent de verbindende factor voor de afdeling. Samen met twee andere afdelingshoofden van de dienst, de beleidsadviseur en de directeur maak je deel uit van het managementteam van de dienst Bedrijfsvoering.


In onze organisatie draag je bij aan het optimaliseren van de dienstverlening vanuit de dienst Bedrijfsvoering aan de onderwijsclusters. Als hoofd vertegenwoordig je, onder verantwoordelijkheid van de directeur van de dienst, de organisatie en de afdeling in externe overlegorganen. Je verdedigt daarbij, al dan niet samen met inhoudelijke experts, standpunten van de eigen afdeling, de directie en / of het College van Bestuur. Je bent een echte ambassadeur van Gilde Opleidingen.


Gilde Opleidingen wil zich onderscheiden door studentenzorg; we bieden onze studenten maatwerk dat past bij ieders talent en ontwikkelvraag. We zijn een ROC dat samen met ons externe netwerk kleinschalig onderwijs biedt in een vertrouwde omgeving, aan jongeren en volwassenen. Het optimaal begeleiden en ontzorgen van onze studenten en het verhogen van onze studenttevredenheid, rendementen en studentenbereik staan daarbij centraal.


Afdeling ICT

De afdeling ICT maakt deel uit van de ondersteunende dienst Bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen. Deze dienst telt in totaal circa 125 fte. Naast de afdeling ICT maken ook de afdelingen Financiën en Facilitaire Zaken onderdeel uit van deze dienst. De dienst biedt optimaal ondersteuning aan de onderwijsclusters. De afdeling ICT telt circa 28 fte. Naast functioneel-, netwerk- en systeembeheer is ook het informatiemanagement, projectmanagement en roostering onderdeel van deze afdeling.


De belangrijkste gemeenschappelijke opgave van de afdeling is het faciliteren en toegankelijk maken van adequate digitale systemen en leermiddelen. Als leidinggevende is het jouw taak ervoor te zorgen dat deze afdeling goed functioneert, in samenwerking met de andere organisatieonderdelen binnen Gilde Opleidingen.


Jouw talent en ambitie

Wij vragen minimaal een afgeronde HBO opleiding. Hiernaast is het belangrijk dat je ervaring hebt in een lijnverantwoordelijke functie in een voor deze functie relevante werkomgeving. Hiervoor heb je een brede theoretische kennis en werkervaring op het gebied van ICT en heb je inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang met de andere afdelingen van de dienst Bedrijfsvoering. Je weet de experts binnen de dienst zo in te zetten dat zij hun rol goed kunnen uitoefenen waardoor je als afdeling maximaal succes levert. Je hebt een actieve en innovatieve persoonlijkheid met een verbindende leiderschapsstijl. Tevens ben je in staat medewerkers de ruimte te geven om eigen verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. hun eigen werkzaamheden, waarbij je de kaders niet uit het oog verliest. Als een echte verbinder kun je bruggen slaan en ben je in staat om mensen met elkaar te laten samenwerken.


Jouw gedrag weerspiegelt de cultuur en identiteit van onze organisatie en heeft daarmee een positieve invloed op het gedrag van anderen. Onze cultuurwaarden bevlogen, betrokken en samenwerken, staan daarbij centraal. Je bent een toegankelijk en makkelijk benaderbaar persoon, oprecht, betrouwbaar, empathisch en professioneel iemand die het échte gesprek voert. Je streeft naar draagvlak voor te maken keuzes, betrekt hierbij actief collega's en/of relevante anderen en vraagt terugkoppeling. Jij stuurt op verbinding, vertrouwen en ontwikkeling van medewerkers en stimuleert samenwerking van en tussen medewerkers binnen je afdeling en mét de onderwijsclusters. Je doet voorstellen voor optimalisatie in die samenwerking en bent helder en kritisch in het optimaliseren van de bijbehorende processen. Verder heb je affiniteit met de dienst en de stakeholders. Op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en actief samenwerken met relevante partners is voor jou dan ook vanzelfsprekend.


Wij zijn Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen heeft een traditie in vakonderwijs met sterke wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te leiden, werken we elke dag aan onze missie: talenten ontwikkelen tot vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de echte wereld. Wij geloven in het echte werk, het ambacht, van vakmensen. Binnen een groot netwerk brengen we kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving. Kom nog meer over Gilde Opleidingen en onze 15 vakscholen te weten op www.gildeopleidingen.nl.

Vereisten

Ons aanbod

Het betreft een benoeming van in eerste instantie één jaar ingaande 01-11-2022, op fulltime basis. Bij gebleken geschiktheid zal deze benoeming worden omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd. Het salaris is ingedeeld in schaal 12 van de cao-mbo (min. €4034,- -max. €5924,-). Verder bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao, plus extra regelingen zoals onder andere bedrijfsfitness, sportieve activiteiten van Gilde Sportief en een uitgebreid cursusprogramma van de GO!cademy.

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Martijn van der Putten, directeur bedrijfsvoering via telefoonnummer 06 - 11950650. Mocht je vragen hebben over de sollicitatieprocedure, mail dan naar solliciteren@rocgilde.nl. 


Reageer!
Stuur uiterlijk 5 september 2022 je sollicitatie, voorzien van cv en motivatiebrief, in via de Actieknop Solliciteren.


Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

of