Skip to content

Waarin we geloven

Gilde Opleidingen is dé regionale scholingspartner voor jongeren en volwassenen die leren voor een beroep en de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Met eigentijds en uitdagend onderwijs, verzorgd door inspirerende docenten en instructeurs, dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling, de maatschappelijke participatie en de participatie op de arbeidsmarkt.

Bij Gilde Opleidingen leiden we mensen op voor werk dat er écht toe doet. Fulfilment van 250.000 website orders per dag of een assist bij een spoedoperatie na een zwaar ongeval – werk dat ons dagelijks leven raakt. In de kern van de economie. In het hart van de gezondheidszorg. In onze kwaliteit van leven, werken en recreëren. Samen bedenken we oplossingen die nuttig, innovatief en ook nog eens heel leuk zijn. Oplossingen waar ambitieuze denkers én doeners voor nodig zijn. Die vanuit hun hart ‘met het hoofd en de handen’ werken.

Gilde Opleidingen heeft een traditie in vakonderwijs met een sterke verankering in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te leiden van opticien tot timmerman of kok werken we elke dag aan onze missie: het ontwikkelen van vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de echte wereld. In de herwaardering van het echte werk, van het ambacht, van vakmensen. Binnen ons groot netwerk brengen we kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving.

Wie wij zijn

Het ontwikkelen van vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. Dát is waar we bij Gilde Opleidingen met toegewijde en inspirerende professionals samen aan werken. Met ruim 1.100 bevlogen vakspecialisten, ieder vanuit z’n eigen vakgebied, altijd met dezelfde passie voor onze studenten.

We zijn omgevingsbewust en weten wat de arbeidsmarkt van ons en onze studenten verlangt; nu én in de toekomst. We spelen daarop in met eigentijds én uitdagend onderwijs. En we stellen hoge eisen aan de kwaliteit die we daarin leveren. Zo leiden we de beste vakmensen op voor onze regio en maken we samen het verschil voor de mbo-talenten van nu en de vakmensen van morgen. Een opdracht die verder gaat dan opleiden voor een diploma. We bereiden mensen voor op hun toekomst in de maatschappij: als werknemer, ondernemer en burger. Samen geven we vorm en inhoud aan een leven lang ontwikkelen.

Go!cademy

De passie, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers bepalen het succes van Gilde Opleidingen. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling en ontplooiing van hun kennis en talent. Leren doe je immers een leven lang. En dat geldt ook voor onze eigen medewerkers. Binnen Gilde Opleidingen is er de Go!cademy. Een interne scholingsaanbieder die alle medewerkers faciliteert om hun vakkennis verder te verbeteren. Zij kunnen kiezen uit een heel divers aanbod van trainingen, workshops en cursussen. Die gaan bijvoorbeeld over een veilige school, didactiek, passend onderwijs, examinering en slimmer en gemakkelijker werken.